Nieuws

Wat is ‘nieuws’ eigenlijk? Wikipedia: Nieuws omvat alle informatie van een zeker algemeen belang die tot dusver aan publieke waarneming was onttrokken. Het gaat doorgaans over een recent feit, een actualiteit, waar collectieve belangstelling voor bestaat. Nieuws kan echter ook betrekking hebben op een ‘inlichting’ uit het verleden die niet eerder als zodanig is ontsloten voor een brede kring van belangstellenden. Het kan gaan om een onthulling van feiten die velen interessant vinden en bijvoorbeeld om publiciteit die is veroorzaakt door een informatielek.

Even verderop staat dit: Bevat het nieuws een scherp oordeel van iemand, dan staat daar dankzij wederhoor vaak ook een andere mening tegenover. Even verder gevolgd door: Bevat het nieuws een scherp oordeel van iemand, dan staat daar dankzij wederhoor vaak ook een andere mening tegenover.

Maar helaas, dit was vroeger, toen journalisten nog onafhankelijk waren. Nu schrijven ze wat ‘hun baas’ wil zien, anders vliegen ze er uit. En wederhoor plegen, luisteren naar de afwijkende mening – nee, dat gebeurt maar zelden. Dat zijn nu ‘complottheorieën van wappies‘, die worden niet serieus genomen. Op deze website zul je voornamelijk dat laatste vinden. Lees en oordeel zelf wat ‘fake news’ is en wat niet.